• Novinky

      • Tvorivá dielnička - prázdninová

      • Na utorok (19.4.) sme pre Vás pripravili tvorivú dielničku. Viac informácií na plagátiku ...

       Pre členov krúžku "Queen bižutéria" a aj pre nečlenov. Vyrobte si u nás milý darček pre sestru, mamu, kamarátku. Podmienkou je vedieť samostatne a bezpečne lepiť s lepiacou pištoľou. Materiál na tvorenie dostanete v CVČ.

      • Režimy OTP

      • Aktualizácia k 04.2.2022:

       Vážení rodičia a návštevníci CVČ, vzhľadom na zmenu školského semaforu Vám prinášame prehľad zmien a prosíme Vás o spoluprácu pri dodržiavaní režimov:

       Do 12 rokov a 2 mesiace

       Odporúčaný OTP režim *

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

        

        

       Od 12 rokov a 2 mesiace

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti OTP režim *

       Dospelí poslucháči OTP režim (neplatí samotest).

        

       *OTP režim - očkovaný, testovaný - školský samotest - Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom, prekonaný alebo na základe „Čestného vyhlásenia o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“

      • Výtvarná súťaž pre deti "Do sveta našich snov"

      • S TÉMOU: O ČOM SNÍVAM

       SÚŤAŽ JE ORGANIZOVANÁ V TROCH KATEGÓRIÁCH:

       1. kat. - deti MŠ

       2. kat. - žiaci I. stupňa ZŠ

       3. kat. - žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií-

       1. JEDNOTLIVCI-

       2. KATEGÓRIA KOLEKTÍVNYCH PRÁC

       TÉMA A ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE:

       V RUKÁCH DETÍ SA ŠTETCE A PASTELKY MENIA NA KÚZELNÉ PALIČKY.VÝTVARNÉ PRÁCE, BUDÚ ODRÁŽAŤ ČAROVNÉ SVETY DETSKÝCH PREDSTÁV.

       SÚŤAŽNÉ PRÁCE MUSIA BYŤ OZNAČENÉ NA ZADNEJ STRANE MENOM A PRIEZVISKOM DIEŤAŤA, VEKOM, ADRESOU MŠ, ZŠ,TECHNIKA A FORMÁT SÚ NEOBMEDZENÉ.PRÁCE DORUČTE ALEBO ZASIELAJTE NA ADRESU:

       Centrum voľného času, Ul. Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica

       TERMÍN: do 30.11.2021