• Novinky

      • Neprehliadnite

      • Všetky informácie o rozvrhu a činnosti krúžkov, klubov a kurzov CVČ dostane každý rodič v priebehu nasledujúcich dní na emailovú adresu uvedenú na Žiadosti o prijatie ( prihláške).

       Správa bude obsahovať deň a čas každej aktivity, termín prvého stretnutia, podmienky úhrady poplatku a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacieho poukazu a vyhlásenia o bezpríznakovosti.

       Tešíme sa na Vás! Ak ste ešte neodovzdali prihlášku, prosím urobte tak čo najskôr!