• Novinky

      • POZVÁNKA

      •  

       Združenie rodičov a priateľov CVČ, Ul. Lánska 2575/92, Považská Bystrica

       POZVÁNKA

                  Srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZDRUŽENIA RODIČOV a PRIATEĽOV CVČ,

       ktoré sa bude konať  14. decembra 2023  o 16.30 h v CVČ (1. poschodie). 

       Program:

       1. Otvorenie,  privítanie

       2. Správa o činnosti a hospodárení

       3.  Informácie o činnosti CVČ

       4. Informácia o návrhu dodatku č. 6 VZN mesta PB

       5. Diskusia

       6. Rôzne, záver

       Prosíme Vás, aby ste si svoje povinnosti  zariadili tak, aby ste sa schôdze mohli zúčastniť.

        

                                              Tešíme sa na Vás a vopred ďakujeme za Váš čas.

                                                                                                                            S úctou vedenie CVČ