• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Centrum voľného času Považská Bystrica na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Centrum voľného času Považská Bystrica
    • Email na správcu obsahu
    • Správca obsahu: ligasova@cvcpb.sk
    • Telefón
    • +421 903 471 398 - Riaditeľka CVČ, 042/4322957 - Ekonomické oddelenie CVČ
    • Adresa školy
    • Lánska 2575/92
     017 01 Považská Bystrica
     01701 Považská Bystrica
     Slovakia
    • IČO
    • IČO 00184411
    • DIČ
    • DIČ 2020712408
    • Bankové spojenie
    • Bankové spojenie
     VÚB SK 37 0200 0000 0017 0683 8053, BIC: SUBASKBX