• Informácie, zverejňovanie

    • Neprehliadnite

      • Pedagogický dozor prinesie na Detské dopravné ihrisko (DDI) doklad “ Zoznam žiakov pre DDI“ ,  na ktorom bude uvedená škola, trieda, mená žiakov  a pedagogický dozor, ktorý prišiel so žiakmi.
       V zimnom období, kedy sa už nedá jazdiť na bicykloch, prebieha len teoretická výučba, ktorá je určená pre žiakov 3. a 4.ročníka.  Preto prosíme, aby sa v období od novembra do marca prihlasovali len 3. a 4. ročníky ZŠ.
       Na DDI je nutné pri jazde používať prilbu! Dbajte tiež na vhodné oblečenie. Šál, dlhá sukňa alebo dlhé šaty sú nebezpečné, nakoľko môže dôjsť k ich namotaniu do kolesa! 

       Dokument si stiahnite tu : Zoznam_ziakov_pre_DDI.pdf

        

     • Detské dopravné ihrisko

     • INFORMÁCIE O DETSKOM DOPRAVNOM IHRISKU

      Detské dopravné ihrisko v Považskej Bystrici sa nachádza na Nemocničnej ulici /vedľa ZŠ Nemocničná/.

      Mesto Považská Bystrica v roku 2008 ihrisko zrenovovalo a vybavilo potrebnými dopravnými značkami a dopravnými prostriedkami. A tak po dlhých dvanástich rokoch "nečinnosti a devastácie", opäť slúži deťom nášho mesta a celého okresu.

      V septembri 2008 bolo dopravné ihrisko odovzdané do správy Centra voľného času v Považskej Bystrici.

      Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky, či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy, alebo vodič motorového vozidla. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka, nevynímajúc deti, ktoré sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej premávky.

      Činnosť na dopravnom ihrisku je zameraná predovšetkým na dopravnú výchovu detí MŠ a ZŠ. Úlohou dopravnej výchovy na detskom dopravnom ihrisku je postupné pripravovanie detí na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov, osvojenie si pravidiel cestnej premávky a praktické riešenie dopravných situácií.

      Dopravné značky, semafor na križovatke a dopravné prostriedky /bicykle, motokáry, kolobežky/ plne umožňujú realizáciu praktického výcviku detí.

      V októbri 2008, v spolupráci s Mestskou políciou v Považskej Bystrici, bola na dopravnom ihrisku otvorená detská dopravná škola pre žiakov štvrtých ročníkov ZŠ, do ktorej sú zapojené všetky školy v meste a okolí.

      Na detskom dopravnom ihrisku okrem základného výcviku budú poriadané pre deti všetkých vekových kategórií rôzne súťaže a podujatia, zamerané predovšetkým na osvojenie si základných návykov správania sa detí v cestnej premávke.

       

      JE KRÁSNE, KEĎ DETI MOŽU SVOJE DETSTVO PREŽÍVAŤ BEZSTAROSTNE A DOMOV SA VRÁTIŤ ŽIVÉ A ZDRAVÉ !

       

      ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA DDI :

      Detská dopravná škola prebieha v dopoludňajších hodinách, podľa vopred dohodnutých termínov - viď. harmonogram.

      MŠ - predškoláci a ZŠ - ročníky 1. - 4., školské kluby, dopravné krúžky a pod. si návštevu na DDI dohodnú vopred s pracovníkom zodpovedným za DDI /dolu uvedené kontakty/.

      Popoludní je detské dopravné ihrisko prístupné verejnosti - NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ.

      V čase od 14,00 do 17,00 hod, za priaznivého počasia, bude prevádzka na dopravnom ihrisku usmerňovaná zodpovednými pracovníkmi.

      Podmienky pre verejnosť : každý účastník si prinesie vlastné vybavenie - povinná je prilba /podľa zákona, ktorý je v platnosti od 1.2.2009/ a dopravný prostriedok /bicykel, kolobežka a pod./

      Vstup na dopravné ihrisko je bezplatný.

       

       

       

      PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

      DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

      Prevadzkovy_poriadok_DDI.pdf

            

       

      Pozrite si fotogalériu z Detskej dopravnej školy - tu

       

      Tel.

      0911 322 508