• Novinky

      • Zmena výšky poplatku za zápisné od 1.2.2023

      • Platba za ZÚ sa realizuje za 2.polrok

       Vážení rodičia,

       na základe doplnku č. 4 Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica zo dňa 15.12.2022 sa od 1.2.2023 mení výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť záujmových útvaroch Centra voľného času v Považskej Bystrici na sumu 3,50 € mesačne. Platba za ZÚ sa realizuje za 2.polrok v termíne do 28.2.2023 v sume 5x 3,50€ = 17,50€ na bankový účet CVČ v Považskej Bystrici.