• Súťaže a olympiády 2023/2024

     • POPS - PRIHLASOVANIE

     • Od tohto školského roka bude povinné prihlasovať žiakov na všetky kolá predmetových olympiád a súťaží elektronicky a to už od každého školského kola.

     • INFORMÁCIE k olympiádam (rozposielanie propozícií, zadaní úloh škol. kola, pozvánok a pokynov):

     • Prosíme používateľov e-mailovej služby GMAIL o kontrolu SPAMu v e-mailových schránkach.

     • Predmetové olympiády a postupové súťaže
      • Biologická olympiáda

      •  

        mail halamikova@cvcpb.sk

       https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/biologicka-olympiada/

       Pozvánka OK BiO C:

       OK_BiO_23-24.pdf

       Výsledky OK BiO C: nájdete v edupage

        

       Krajské kolo BiO C:

       kontaktné údaje na organizátora KK BiO C:

       Mgr. Michal Hulla, Gymnázium Partizánske, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske

       Miesto KK BiO C:

       Gymnázium Partizánske

       Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske​

        

       Pozvánka OK BiO E:

       - poslaná prihláseným školám

       - výsledky kola okresná komisia zverejnila na konci súťaže

        

       Krajské kolo BiO E:

       INFO TU:

       https://www.russ-tn.sk

        

       Pozvánka OK BiO D:

       - poslaná prihláseným školám

       a tu: Pozvanka OK_BIO_D.pdf

        

       Prihlasovanie na súťaže
       Prihlasovať žiakov bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v metodicko-organizačných pokynoch (MOP).

        

      • Fyzikálna olympiáda

      • mail demacek@cvcpb.sk

       https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/fyzikalna-olympiada/

       Pozvánka OK: poslaná na e-maily prihlásených škôl

       Výsledková listina OK: zverejnená v edupage

       Prihlasovanie na súťaže
       Prihlasovať žiakov bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v
       metodicko-organizačných pokynoch (MOP).

      • Chemická olympiáda

      • mail halamikova@cvcpb.sk

       https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/chemicka-olympiada/

       Pozvánka OK: poslaná na e-maily prihlásených škôl

       Výsledky OK: zverejnené v edupage

       Prihlasovanie na súťaže
       Prihlasovať žiakov bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v metodicko-organizačných pokynoch (MOP).

      • Matematická olympiáda

      • mail ligasova@cvcpb.sk

       https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/matematicka-olympiada/

       https://skmo.sk/

       Pozvánka do OK Z5, Z9:

       odoslaná vedeniu školy

       Výsledky OK Z5, Z9:

       zverejnené v edupage

       Pozvánka OK MO Z6, Z7, Z8:

       poslaná prihláseným školám

       Pozvánka_OK_MO*

       *zoznam pozvaných žiakov nájdete v edupage

       Výsledková listina OK: zverejnená v edupage

       Prihlasovanie na súťaže
       Prihlasovať žiakov bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v metodicko-organizačných pokynoch (MOP).

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • mail cimprichova@cvcpb.sk

       https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-anglickom-jazyku/

       Pozvánka do OK:

       rozposlaná vedeniu ZŠ

       Výsledky OK:

       zverejnené v edupage

       Prihlasovanie na súťaže
       Prihlasovať žiakov bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v metodicko-organizačných pokynoch (MOP).

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • mail cimprichova@cvcpb.sk

       https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/olympiada-v-nemeckom-jazyku/

       Pozvánka do OK:

       rozposlaná vedeniu ZŠ

       Výsledky OK:

       zverejnené v edupage

       Prihlasovanie na súťaže
       Prihlasovať žiakov bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v metodicko-organizačných pokynoch (MOP).

      • Pytagoriáda

      • mail ligasova@cvcpb.sk

       https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/pytagoriada/

       Pozvánka do okr. kola:

       -poslaná prihláseným školám

       - Pozvánka_OK_PYT*

       * zoznam pozvaných žiakov nájdete v edupage

       Výsledková listina OK: zverejnená v edupage

       Prihlasovanie na súťaže
       Prihlasovať žiakov bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v metodicko-organizačných pokynoch (MOP).

      • Technická olympiáda

      • mail demacek@cvcpb.sk

       https://www.iuventa.sk/olympiady/ucitel-organizator/technicka-olympiada/

       Pozvánka do OK:

       rozposlaná vedeniu ZŠ

       Výsledky OK:

       zverejnené v edupage

       Prihlasovanie na súťaže
       Prihlasovať žiakov bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v metodicko-organizačných pokynoch (MOP).