• Kontakt

  • Riaditeľka CVČ
   Elena Martinková
   +421 903 471 398
   riaditel@cvcpb.sk 
   -pevná linka: KLAPKA 100 - 042/4260551, 042/4260552, 042/4322508
    
   Ekonomické oddelenie- PaM
   Oľga Kurucová
   042/4322957
   kurucova@cvcpb.sk
    
   Ekonomické oddelenie- Ekonomika
   Anna Chudá
   042/4322957
   chuda@cvcpb.sk  
    
   Stanica mladých turistov v Milochove
   smt@cvcpb.sk 
   riaditel@cvcpb.sk 
    
   Zástupca R CVČ
   Ing. Katarína Vanková
   + 421 911 288 657 
   ligasova@cvcpb.sk 
   -pevná linka: KLAPKA 102 - 042/4260551, 042/4260552, 042/4322508
    
    
   Kultúra
   Mgr. Miroslava Bielová
   + 421 911 852 002 
   bielova@cvcpb.sk
   -pevná linka na oddelenie: KLAPKA 103 - 042/4260551, 042/4260552, 042/4322508
    
   Detské dopravné ihrisko (DDI)
   Mgr. Daniel Čerňanský
   + 421 911 322 508
   cernansky@cvcpb.sk 
    
   Telovýchova a turistika (športové súťaže SŠ)
   Mgr. Marek Demáček
   + 421 911 887 248
   demacek@cvcpb.sk 
   -pevná linka na oddelenie: KLAPKA 104 - 042/4260551, 042/4260552, 042/4322508
    
   Kultúra
   Agáta Mikolášová, Dis. art.
   + 421 911 852 002 
   mikolasova@cvcpb.sk
   -pevná linka na oddelenie: KLAPKA 103 - 042/4260551, 042/4260552, 042/4322508
    
   Telovýchova a turistika (športové súťaže ZŠ)
   Jana Špániková
   + 421 911 887 248
   spanikova@cvcpb.sk 
   -pevná linka na oddelenie: KLAPKA 104 - 042/4260551, 042/4260552, 042/4322508
    
   Teraz na MD
   Mgr. Romana Cimprichová