• Novinky

     • Jarné prázdniny s CVČ
      • Jarné prázdniny s CVČ

      • Pripravili sme pestrú ponuku:
       19.2./Pondelok/ 9:00-12:00, poplatok: 5 €
       Športova streľba a Ringette zápas
       Športové dopoludnie zamerané na streľbu z laserových zbraní a priateľský zápas v Ringette
       Vhodné pre deti vo veku 7-13 rokov


       20.2./Utorok/ 9:00-12:00, poplatok: 5 €
       Eko deň
       Environmentálna výchova pre deti hravou formou, súťaže, hry (v triede a v prírode) a tvorivé aktivity (výroba hmyzieho hotela)
       Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


       21.2./Streda/9:00-12:00, poplatok: 5 €
       Jar v pohybe
       Športovo - zábavné aktivity a súťaže  pre deti
       Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


       22.2./Štvrtok/9:00-12:00, poplatok: 5 €
       Vedecký deň
       Vedecké experimenty pre deti, miešanie slizu, domáci bublifuk, elektronická stavebnica, kvízy a pracovné listy
       Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


       23.2/Piatok
       Sústredenie DFS Bystrinka
       - Nácvik folklórneho pásma
       Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma

       24.2./Sobota
       Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma

       25.2./Sobota
       Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma


       Prázdninové aktivity sú bez online registrácie vopred a bez rezervácie miesta vopred.
       Stačí prísť v určený čas na miesto:

       Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica

       Poplatok v sume 5.-€ sa uhrádza na mieste v hotovosti.

       Deťom treba do CVČ doniesť:
       prezúvky, desiatu a nápoj, preukaz poistenca, športové oblečenie podľa počasia, vyplnené tlačivo "Prihláška" zo stránky www.cvcpb.sk (čisté tlačivo dostanete aj v CVČ)
       TLAČIVO NÁJDETE TU: Prihláška.pdf


       Informácie telefonicky: 0911 288 657, 0911 852 002

       Prihlasovanie na ostatné aktivity (sústredenia) je pre deti z krúžkov CVČ
       a riadi sa pokynmi vedúceho krúžku.
       Prosíme rodičov, aby dôkladne zvážili, či je zvolená prázdninová aktivita vhodná pre ich dieťa.
        
      • Od 01. 02. 2024 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

      • Na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, ktorým sa určuje výška príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská  Bystrica  -  Doplnok  č . 6 schválený  uznesením  MZ  č. 137/2023  z  11.  12. 2023

       s  účinnosťou  od  01. 02. 2024  sa  mení   výška  príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov na činnosti  centra  voľného  času  v zriaďovateľskej  pôsobnosti  mesta  za  jeden mesiac na 7,00 eur.

       Výška poplatku  za 2. polrok školského roka  2023 / 2024 je 7 € / mesiac,  t.z.  35 €

       za 2. polrok šk.r.). Poplatok je potrebné uhradiť do 28.2.2024.

       Účet VÚB SK 37 0200 0000 0017 0683 8053, BIC: SUBASKBX

      • POZVÁNKA

      •  

       Združenie rodičov a priateľov CVČ, Ul. Lánska 2575/92, Považská Bystrica

       POZVÁNKA

                  Srdečne Vás pozývame na plenárnu schôdzu ZDRUŽENIA RODIČOV a PRIATEĽOV CVČ,

       ktoré sa bude konať  14. decembra 2023  o 16.30 h v CVČ (1. poschodie). 

       Program:

       1. Otvorenie,  privítanie

       2. Správa o činnosti a hospodárení

       3.  Informácie o činnosti CVČ

       4. Informácia o návrhu dodatku č. 6 VZN mesta PB

       5. Diskusia

       6. Rôzne, záver

       Prosíme Vás, aby ste si svoje povinnosti  zariadili tak, aby ste sa schôdze mohli zúčastniť.

        

                                              Tešíme sa na Vás a vopred ďakujeme za Váš čas.

                                                                                                                            S úctou vedenie CVČ

      • Jesenné prázdniny

      • ​​​​​Jesenné prázdniny - 30. - 31.10.2023 (pondelok, utorok)

       Vyučovanie po prázdninách - 2.11.2023 (štvrtok)