• Staňte sa fanúšikom CVČ na Facebooku, pošlite nám správu, zavolajte nám:

   • Zápis začína 1.6.2024

     • Od 01. 02. 2024 sa mení výška príspevku

     • Na základe Všeobecného záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica, s účinnosťou od 01. 02. 2024 sa mení výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za jeden mesiac na 7,00 eur.

      Výška poplatku za 2. polrok školského roka 2023 / 2024 je 7 € / mesiac, t.z. 35 € za 2. polrok šk.r.). Poplatok je potrebné uhradiť do 28.2.2024
     • NOVINKY


        • Poďakovanie

        • ĎAKUJEME

         spoločnosti SATES, a.s.

         za obnovu vodorovného dopravného značenia na Detskom dopravnom ihrisku.

        • Poďakovanie

        •  Ďakujeme 

         manželom Brossovým a firme SAMADA Považská Bystrica

         za zhotovené a inštalované ochranné kryty na radiátory vo veľkej sále CVČ.

       • Šach v CVČ