• Staňte sa fanúšikom CVČ na Facebooku, pošlite nám správu, zavolajte nám:

    • INFORMÁCIE pre rodičov

    • Všetky informácie o rozvrhu a činnosti krúžkov, klubov a kurzov CVČ dostal každý rodič na emailovú adresu uvedenú na Žiadosti o prijatie ( prihláške).
     Správa obsahuje deň a čas každej aktivity, termín prvého stretnutia, podmienky úhrady poplatku a pokyny k odovzdaniu Vzdelávacieho poukazu a vyhlásenia o bezpríznakovosti.
     Tešíme sa na Vás! Ak ste ešte neodovzdali prihlášku, prosím urobte tak čo najskôr!
     • ZÁPIS 2022/2023

     • Ponuku krúžkov, prihlášku do CVČ a podmienky členstva nájdete na našej stránke a na facebooku CVČ.
      • Zápis 2022/2023:

      • Milí návštevníci, zápis u nás vybavíte do 17,00 hod. počas pracovných dní
       • Činnosť krúžku je možné podporiť odovzdaním vzdelávacieho poukazu. Ďakujeme
        • Začiatok krúžkovej činnosti

       • NOVINKY


         • Poďakovanie

         • ĎAKUJEME

          spoločnosti SATES, a.s.

          za obnovu vodorovného dopravného značenia na Detskom dopravnom ihrisku.

         • Poďakovanie

         •  Ďakujeme 

          manželom Brossovým a firme SAMADA Považská Bystrica

          za zhotovené a inštalované ochranné kryty na radiátory vo veľkej sále CVČ.

        • Šach v CVČ