• Staňte sa fanúšikom CVČ na Facebooku, pošlite nám správu, zavolajte nám:

    • Podmienky vstupu do budovy CVČ, pokyny pre rodičov a členov krúžkov, tlačivá
     • Poďakovanie

     • ĎAKUJEME

      spoločnosti SATES, a.s.

      za obnovu vodorovného dopravného značenia na Detskom dopravnom ihrisku.

     • Poďakovanie

     •  Ďakujeme 

      manželom Brossovým a firme SAMADA Považská Bystrica

      za zhotovené a inštalované ochranné kryty na radiátory vo veľkej sále CVČ.


   • Súťaže

    Pokyny a usmernenia k jednotlivým súťažným kolám
   • NOVINKY

    • Šach v CVČ