• Staňte sa fanúšikom CVČ na Facebooku, pošlite nám správu, zavolajte nám:

    • Virtuálne CVČ- online krúžky:

    • odkaz na stránku s obsahom

  • Súťaže

   Pokyny a usmernenia k jednotlivým súťažným kolám v čase pandémie Covid-19
  • NOVINKY

    • Pokyny pre rodičov a členov ZÚ

    • • vstup a pobyt v Centre voľného času (vo vonkajších aj vnútorných priestoroch) bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka),
     • pri vstupe do prevádzky je každý povinný aplikovať si dezinfekciu na ruky,
     • zákonný zástupca, alebo plnoletý člen ZÚ je povinný priniesť na prvé stretnutie Vyhlásenie o bezinfenkčnosti. VYHLÁSENIE na stiahnutie:vyhlasenie o bezinfekčnosti.pdf

     • člena záujmového útvaru môže v budove CVČ sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca, odporúčame, aby v priestoroch CVČ zotrval iba nevyhnutný čas,
     • počas ZÚ je nevyhnutná častá dezinfekcia rúk a dodržiavanie všetkých opatrení,
     • ak člen ZÚ v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID- 19, je nutné umiestniť ho do samostatnej izolačnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú,
     • v prípade podozrenia na ochorenie, karantény alebo iných opatrení nariadených RÚVZ zákonný zástupca bezodkladne o tejto skutočnosti informuje Centrum voľného času,
     • vedúci záujmového útvaru zváži použitie rúška u členov podľa charakteru činnosti ZÚ,
     • všetci členovia ZÚ sú povinní riadiť sa aktuálnymi pokynmi vedúceho ZÚ.

      

    • Poďakovanie

    •  Ďakujeme 

     manželom Brossovým a firme SAMADA Považská Bystrica

     za zhotovené a inštalované ochranné kryty na radiátory vo veľkej sále CVČ.

   • Šach v CVČ