• Virtuálne CVČ-online krúžky

      • Fruits and Vegetables ....

      • Vegetables

      • Vegetables 

       - naučte sa niektoré druhy zeleniny

        

       fruit_or_vegetable.pdf 

       - zakrúžkujte  a vymaľujte len zeleninu

      • Všetko, čo je na kolesách .....

      • Wheels

      • Deti, vymaľujte si všetko,  čo má kolesá a na čom môžete jazdiť, voziť sa, alebo sa pohybovať.

       Wheels - pracovný list

        

      • Body

      • Head and shoulders ....

      • Deti,

        naučte sa spievať pesničku - Hlava, ramená, kolená, palce .......

        

       Head_and_shoulders.docx - pracovný list

        

      • Head

      • My head

      • Ahoj deti,

       teraz sa naučíme niektoré časti našej hlavy a tváre....

       Keď si pozriete video, môžete si vymaľovať pracovný list          a zopakovať si jednotlivé časti svojej tváre.

       Head - pracovný list

      • Clothes

      • What are you wearing?

      • Clothes - PL

       vymaľujte si pracovný list a naučte sa nové slovíčka

        

       Clothes - Bingo

       Deti, keď si urobíte kartičky a hracie políčka - môžete sa s rodičmi zahrať Bingo.

        

      • Christmas

      • MERRY CHRISTMAS

       AND A HAPPY NEW YEAR

      • Colours

      • pracovný list, video

      • smiley    Fun_with_colours.doc

       Deti pozorne si pozrite video a potom vymaľujte priložený obrázok  pracovného listu.

       Odkaz na pracovný list

      • Thank you

      • prezentácia, video

      • Thank_you_-_podakovanie.ppsx

       Ďakujem Peťkovi a Šimonkovi za ich šikovnosť a kreativitu pri vytváraní knihy pozdravov.

       Výborná práca!

      • Family

      • pracovný list, video

      •             my-family(2).pdf    Vymaľuj si rodinu a jej členov - pracovný list

              Family_Tree.docx 

       Deti urobte si strom Vašej rodiny - Family Tree ( rodostrom )  Ak máte fotky členov rodiny - môžete ich vlepiť do príslušných rámčekov.  Ak nie - nevadí, nakreslite členov rodiny!  Hotovú prácu môžete dať do skleneného clip rámu a máte pekný vianočný darček.