• 2 % pre CVČ

    • Ďakujeme za 2% z Vašich daní

    • ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV CVČ

     Centrum voľného času, Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

      

     Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti CVČ v Považskej Bystrici

      

     § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. a jeho novela Z.č.504/2009 Z.z. upravuje použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, podľa ktorých môže každá fyzická osoba určiť, komu daruje určité % zo svojich už zaplatených daní. Preto sa obraciame sa na Vás s návrhom a prosbou, aby ste zvážili význam finančnej podpory nášho rodičovského združenia, pôsobiaceho v oblasti mimoškolskej záujmovej činnosti detí a mládeže.

     Udalosti posledných dní, týždňov, ale už  aj mesiacov nám už pripravili celú škálu situácii a paletu rôznych reakcií na ne. Život, ako sme ho poznali sa zo dňa na deň zmenil - doslova prevrátil naruby. Množstvo maličkostí, ktoré tvorili mozaiku našich bežných dní dnes k dispozícii nemáme, a možno je to pre nás príležitosť, aby sme si opäť uvedomili ich hodnotu. Samozrejmosti, ako popoludnie na ihrisku, kino alebo koncert už samozrejmosťami nie sú. Opatrenia a zmeny, ktoré zasiahli všetky oblasti života nám však prinášajú aj pozitíva. Hektika a stres poľavili a vďaka dostatku času, v sebe mnohí z nás objavili schopnosti a vlastnosti, o ktorých sme ani netušili. Z našich domácností sa stali kancelárie, školy, kaderníctva. Z garáží dielne a zo záhrad športoviská. V dobe krízy paradoxne s maskami na tvárach oveľa viac prejavujeme svoje vnútro. Prvotná atmosféra strachu sa vykryštalizovala do množstva prejavov spolupatričnosti a solidarity, na čo by sme mali byť právom hrdí a vďační.

     Dnes, aj keď sa už naše životy veľmi pomaly vracajú do "normálu", stále ešte nevieme povedať kedy, alebo v akom režime sa budeme vedieť vrátiť k aktivitám nášho centra voľného času.

     Stagnácia, ktorú podstupujeme nám veľmi neprospieva a uvedomujeme si, že charakter našej činnosti bude pravdepodobne dôvodom, že naše, ale aj mnohé iné zariadenia budú medzi poslednými, ktoré sa budú môcť vrátiť do normálneho režimu fungovania.

     Chcem Vás preto v mene Centra voľného času poprosiť o zachovanie priazne, trpezlivosti a tých z Vás, ktorí ešte máte tú možnosť aj o príspevok vo forme 2% z daní pre deti a mládež navštevujúce naše zariadenie.

     Vďaka každému, kto nás podporí 2%. V tejto situácii je to pre naše zariadenie naozaj dôležité.

     Ďakujeme

     Obchodné meno: ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV CVČ

     Oficialna skratka : ZRP CVČ

     Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

     Právna forma: Občianske združenie

     IČO : 42377013


     Časové lehoty na poukázanie 2 % z dane za rok 2021

     31.03.2022 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% alebo 3% z dane.

     31.03.2022 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

     30.04.2022 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušnom daňovom úrade.

     Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane môžete odovzdať do 26.4.2022 v CVČ, ktoré ho následne odovzdá na príslušnom DÚ. Pre lepšiu identifikáciu darcov 2 % môžete, odovzdať do uvedeného termínu fotokópie Vyhlásenia a Potvrdenia zamestnancovi CVČ.

     Kontakt: 0903 471 398

      

      Tlačivá

     Vyhlásenie na stiahnutie: vyhlasenie_2021.pdf