• 2 % pre CVČ

    • Ďakujeme za % z Vašich daní

    • Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti CVČ v Považskej Bystrici

      

     § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. a jeho novela Z.č.504/2009 Z.z. upravuje použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely, podľa ktorých môže každá fyzická osoba určiť, komu daruje určité % zo svojich už zaplatených daní. Preto sa obraciame  na Vás s návrhom a prosbou, aby ste zvážili význam finančnej podpory nášho rodičovského združenia, pôsobiaceho v oblasti mimoškolskej záujmovej činnosti detí a mládeže.

     Udalosti posledných dní, týždňov, ale už  aj mesiacov nám už pripravili celú škálu situácii a paletu rôznych reakcií na ne. Život, ako sme ho poznali sa zo dňa na deň zmenil - doslova prevrátil naruby. Množstvo maličkostí, ktoré tvorili mozaiku našich bežných dní dnes k dispozícii nemáme, a možno je to pre nás príležitosť, aby sme si opäť uvedomili ich hodnotu. Samozrejmosti, ako popoludnie na ihrisku, kino alebo koncert už samozrejmosťami nie sú. Opatrenia a zmeny, ktoré zasiahli všetky oblasti života nám však prinášajú aj pozitíva. Hektika a stres poľavili a vďaka dostatku času v sebe mnohí z nás objavili schopnosti a vlastnosti, o ktorých sme ani netušili. Z našich domácností sa stali kancelárie, školy, kaderníctva. Z garáží dielne a zo záhrad športoviská. V dobe krízy paradoxne s maskami na tvárach oveľa viac prejavujeme svoje vnútro. Prvotná atmosféra strachu sa vykryštalizovala do množstva prejavov spolupatričnosti a solidarity, na čo by sme mali byť právom hrdí a vďační.

     Dnes, aj keď sa už naše životy veľmi pomaly vracajú do "normálu", stále ešte nevieme povedať kedy, alebo v akom režime sa budeme vedieť vrátiť k aktivitám nášho centra voľného času.

     Stagnácia, ktorú podstupujeme nám veľmi neprospieva a uvedomujeme si, že charakter našej činnosti bude pravdepodobne dôvodom, že naše, ale aj mnohé iné budú medzi poslednými, kto sa bude môcť vrátiť do normálneho režimu fungovania.

     Chcem Vás preto v mene Centra voľného času poprosiť o zachovanie priazne, trpezlivosti, a tých z Vás, ktorí ešte máte tú možnosť aj o príspevok vo forme 2% z daní pre deti a mládež navštevujúce naše zariadenie.

     Vďaka každému, kto nás podporí 2%. V tejto situácii je to pre naše zariadenie naozaj dôležité.

     Ďakujeme

      

     Obchodné meno: ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV CVČ

     Oficiálna skratka : ZRP CVČ

     Sídlo: Lánska 2575/92, 017 01 Považská Bystrica

     Právna forma: Občianske združenie

     IČO : 42377013

      

     Časové lehoty na poukázanie 2 % z dane za rok 2020

     31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% alebo 3% z dane.

     31.03.2021 - posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2020 môže poukázať iba 1,0% z dane.

     30.04.2021 - posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane) na príslušnom daňovom úrade.

     Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane môžete odovzdať do 26.4.2021 v CVČ, ktoré ho následne odovzdá na príslušnom DÚ. Pre lepšiu identifikáciu darcov 2 % môžete, odovzdať do uvedeného termínu fotokópie Vyhlásenia a Potvrdenia zamestnancovi CVČ.

     Kontakt: 0903471398

      

     Tlačivá

     Vyhlásenie na stiahnutie: pdf

     Potvrdenie na stiahnutie: pdf

      

     Časové lehotypdf