• Informácie, zverejňovanie

     • Zmluvy

     • Dokument v PDF sa otvorí v novom okne, pre zobrazenie je potrebné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.

      Zmluvná strana

      Názov zmluvy

      Zverejnené

      ZO OZPŠaV na Slovensku Kolektívna zmluva

      28.1.2011

      Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení Magio TV pdf

      4.2.2011

      Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení 911322508 pdf

      9.2.2011

      Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení-služba T-Mobile mobilný internet 911951890 pdf

      15.2.2011

      Slovak Telekom, a.s. Zmluva o pripojení-služba T-Mobile mobilný internet 911249684 pdf

      15.2.2011

      Kozák Jozef Zmluva o dielo: Zmluva o spracovaní požiarno bezpečnostnej charakteristiky pdf

      1.3.2011

      Edenred Slovakia,s.r.o. Zmluva o zabezpečení stravovania pdf

      30.5.2011

      ZS Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2011/2012 pdf

      2.9.2011

      SŠZ Zmluva o výpožičke pdf Príloha pdf

      28.10.2011

      Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Príloha č. 1 k Dodatku k zmluve o dodávke plynu pdf

      22.11.2011

           
      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 911887248 pdf

      1.3.2012

      Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny pdf

      2.5.2012

      Stredoslovenská energetika, a.s. Zmluva o dodávke elektriny pdf

      20.6.2012

      Educatis Zmluva o nájme pdf

      25.6.2012

      TJ Dynamo Orlové Zmluva o prenájme futbalového ihriska TJ Dynamo Orlové pdf

      28.8.2012

      ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania pdf

      3.9.2012

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911322508 pdf

      9.9.2012

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 911852002 pdf

      10.9.2012

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejených služieb 911322508 pdf

      12.9.2012

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911951890 Data SIM pdf

      12.9.2012

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911951890 Data SIM pdf

      15.9.2012

      ZŠ SNP Zmluva o nájme pdf

      1.10.2012

      ZŠ Rozkvet Zmluva o nájme pdf

      19.12.2012

           
      Kozák Jozef Zmluva o výkone technika PO pdf

      1.1.2013

      Judo klub Zmluva o nájme pdf

      1.1.2013

      AK Sparta Zmluva o nájme pdf

      1.1.2013

      ZŠ Nemocničná Zmluva o nájme pdf

      7.1.2013

      HK 95 Zmluva o prenajatí ľadovej plochy pdf

      30.1.2013

      OÚ Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení súťaží pdf

      1.3.2013

      Zlaté stránky Zmluva o uverejnení inzercie pdf

      19.3.2013

      AK Sparta Dodatok k zmluve o nájme pdf

      1.4.2013

      PSL Zmluva o podnájme hnuteľného majetku pdf Príloha pdf

      1.4.2013

      ISPA Zmluva o umiestnení reklamného zariadenia č.1/2013 pdf Dodatok č.1 pdf

      22.5.2013

      Educatis Zmluva o nájme pdf

      15.6.2013

      Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 911288657 Happy XL pdf

      26.7.2013

      Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911288657 Happy XL pdf

      26.7.2013

      Telekom Dodatok k Zmluve o posyktovaní verejných služieb 9904098658 -nová linka ISDN trvalé pripojenie 0424322508, 0424260551, 0424260552 pdf

      1.8.2013

      Telekom Dodatok k Zmluve o posyktovaní verených služieb 9904084695 TP biznis uni 150 0424322957 pdf

      1.8.2013

      Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9904084768 Biznis uni 150 0424384142 pdf

      1.8.2013

      Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9904092668 Magio Sat pdf

      1.8.2013

      Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911852002 Happy XL pdf

      1.8.2013

      ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2013/2014 pdf

      2.9.2013

      Komensky s.r.o. Zmluva o poskytnutí služieb pdf

      6.9.2013

      HK 95 Zmluva o prenajatí ľadovej plochy pdf

      20.9.2013

      OÚ Trenčín Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpeční súťaží pdf

      23.9.2013

      Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke plynu pdf

      30.9.2013

      Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 3 pdf

      30.9.2013

      Komunálna poisťovňa Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č.0109002125 + dodatok pdf

      8.10.2013

      Komunálna poisťovňa Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 0109002221 + dodatok pdf

      15.10.2013

      Mesto P. Bystrica Zmluva o prevode dotácie pdf

      28.10.2013

      MPC Zmluva o účasti na projekte pdf

      22.11.2013

      Anna Dzurjaníková Zmluva č. 05/2013 o nájme nebytových priestorov pdf

      8.11.2013

      OÚ Trenčín Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpeční súťaží pdf

      22.11.2013

      Kozák Jozef Dodatok č.1 k zmluve o výkone technika PO pdf

      6.12.2013

           
      AO Sparta P. Bystrica Zmluva o nájme pdf

      1.1.2014

      OÚ Trenčín Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží pdf

      28.1.2014

      Havran-3, s.r.o Zmluva č. 02/2014 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica pdf

      27.1.2014

      Gymnázium P.Bystrica Zmluva o nájme pdf

      7.1.2014

      OÚ Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení súťaží pdf

      20.3.2014

      Fabuš-Stores s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov pdf   Dohoda o ukončení nájmu pdf

      27.3.2014

      1st Class Agency Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu obvodného kola turnaja McDonald´s Cup 2013/2014 pdf

      27.3.2014

      AK Sparta Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pdf

      1.4.2014

      OÚ Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení súťaží pdf

      9.4.2014

      OÚ Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení súťaží pdf

      28.4.2014

      Educatis Zmluva o nájme pdf

      12.5.2014

      Anna Dzurjaníková Zmluva č. 04/2014 o nájme nebytových priestorov pdf

      21.5.2014

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 911887248 Happy XL pdf

      2.6.2014

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911322508 Happy XL pdf

      3.6.2014

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911852002 Happy XL pdf

      3.6.2014

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911887248 Happy XL pdf

      3.6.2014

      Ao Sparta Zmluva č. 2 o nájme pdf

      25.8.2014

      ZŠ Slovanská Zmluva o nájme pdf

      28.8.2014

      Kozák Jozef Dodatok č.2 k Zmluve o výkone technika PO pdf

      28.8.2014

      ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania pdf

      2.9.2014

      Metodicko-pedagogické centrum   Dodatok k Zmluve o účasti na projekte 2/2 pdf Dodatok k Zmluve o účasti na projekte 1/2 pdf

      10.9.2014

      SOŠ strojnícka Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania pdf

      10.9.2014

      Mesto P. Bystrica Zmluva o prevode dotácie pdf

      22.9.2014

      OÚ Trenčín Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení súťaží pdf

      29.9.2014

      Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre poistenie majetku 4419004574 pdf

      8.10.2014

      Gymnázium P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2014 + príloha pdf

      27.11.2014

      ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične pdf

      22.12.2014

           
      OÚ Trenčín Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      12.1.2015

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911249684 Data SIM bez paušálu pdf

      22.1.2015

      HK 95 Pov. Bystrica Zmluva č. 02/2015 o prenajatí ľadovej plochy pdf

      30.1.2015

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík 2P- verejná telefónna služba, 0424384142 INT+TP pdf

      15.2.2015

      IUVENTA Zmluva o poskytnutí služieb pdf

      10.3.2015

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911249684 Data SIM bez paušálu pdf

      27.3.2015

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911288657 Happy XL pdf

      27.3.2015

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911951890 Data SIM bez paušálu pdf

      30.3.2015

      Komunálna poisťovňa Úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie pdf

      31.3.2015

      PSL, a.s. Zmluva o podnájme hnuteľného majetku pdf Príloha pdf

      1.4.2015

      MŠK, s.r.o. Zmluva o podnájme nebytových priestorov pdf

      9.4.2015

      OÚ Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží pdf

      17.4.2015

      ZŠ Nemocničná Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov pdf

      20.4.2015

      MŠK Pov. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov pdf

      24.4.2015

      1st class agency Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu súťaže MCDonald´s Cup pdf

      22.4.2015

      Mária Rezáková-Solux Zmluva o poskytovaní služieb pdf

      1.5.2015

      Unimat Slovakia, Ing. Slavomír Jalč Rámcová kúpna zmluva pdf

      29.5.2015

      OÚ Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží pdf

      2.6.2015

      ZŠ SNP Zmluva o nájme nebytových priestorov pdf

      2.9.2015

      ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2015/2016 pdf

      3.9.2015

      Mesto Pov. Bystrica Zmluva o prevode dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Mesta Považská Bystrica pdf

      4.9.2015

      SPŠ P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov pdf

      10.9.2015

      Atletický oddiel Sparta Zmluva č. 2/2015 o nájme nebytových priestorov pdf

      17.9.2015

      OÚ Trenčín Dodatok č.3 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží pdf

      30.9.2015

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb -balík 1P verejná tel. služba 042 4260551/552, 4322508 balík biznis pdf

      5.10.2015

      Pavol Kapralčík Zmluva o poskytovaní archivačných služieb pdf

      16.10.2015

      SOŠ strojnícka Zmluva č. 73/PV/2015 o poskytovaní praktického vyučovania pdf

      6.11.2015

      OÚ Trenčín Dodatok č.4 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží pdf

      19.11.2015

      Tanečný klub Zmluva č. 1 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica pdf

      25.11.2015

      HK 95 P.Bystrica Zmluva č. 6/2015 o prenajatí ľadovej plochy pdf

      25.11.2015

      Tanečný klub Dodatok č.1 k Zmluve č. 1 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica pdf

      1.12.2015

      Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynu pdf

      15.12.2015

      Slovenský plnyárenský priemysel, a.s. Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke plynupdf

      15.12.2015

           
      Okresný úrad Trenčín Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      13.1.2016

      Gymnázium P.B. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 02/2016 pdf

      21.1.2016

      AO Sparta P.B. Zmluva o nájme nebytových priestorov pdf

      10.2.2016

      JurisDat-M. Medlen Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar a služby pdf

      10.2.2016

      1st Class Agency Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu súťaže McDonalds cup pdf

      24.2.2016

      HK 95 Pov. Bystrica Zmluva č. 02/2016 o prenajatí ľadovej plochy pdf

      4.3.2016

      MŠK P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 47/2016 pdf

      16.3.2016

      MŠ P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 48/2016 pdf

      16.3.2016

      Pavol Kapralčík Zmluva o poskytovaní archivačných služieb pdf

      21.3.2016

      ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične na ZŠ Slovanská 1415/7 pdf

      21.3.2016

      SOŠ strojnícka Zmluva o podnájme hnuteľného majetku č. 22/16/TEČ pdf

      1.4.2016

      CK Riatour, Mária De Riggová Zmluva o dielo pdf

      4.4.2016

      OÚ Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží pdf

      5.4.2016

      Anton Fabuš Dodatok č. k Zmluve o nájme nebytových priestorov pdf

      30.5.2016

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 904466927 pdf

      2.6.2016

      Juraj Radič JUBE Zmluva o dielo: 1/2016 pdf

      4.8.2016

      ZŠ Slovanská P. Bystrica Zmluva o nájme školskej telocvične ZŠ Slovanská 1416/57 pdf

      9.9.2016

      Atletický oddiel Sparta PB Zmluva číslo 2/2016 o nájme nebytových priestorov pdf

      21.9.2016

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb INT+TV+TP pdf

      23.9.2016

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911957513 mobilný internet pdf

      23.9.2016

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911322508 Happy XL volania pdf

      23.9.2016

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911887248 Happy XL volania pdf

      23.9.2016

      Slovak Telekom Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 911852002 Happy L naj pdf

      23.9.2016

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Magio TV pdf

      26.9.2016

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb verejná telefónna služba 0424322957 pdf

      26.9.2016

      Mesto Považská Bystrica Zmluva o prevode dotácie zo prostredníctvom rozpočtu Mesta Považská Bystrica pdf

      27.9.2016

      ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2016/2017 pdf

      30.9.2016

      Okresný úrad Trenčín

      Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      17.10.2016

      Wolters Kluwer s.r.o. Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar pdf

      8.11.2016

      Poradca s.r.o. Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar a služby pdf

      8.11.2016

      Gymnázium Pov. Bystrica Zmluva č. 10/2016 o nájme nebytových priestorov pdf Príloha pdf

      10.11.2016

      HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochy pdf

      1.12.2016

      SSE, a.s. Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pdf

      21.12.2016

      ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične na ZŠ Slovanská 1415/ 7 pdf

      30.12.2016

           
      Okresný úrad Trenčín Zmluva o zebezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      18.1.2017

      HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenájme ľadovej plochy pdf

      31.1.2017

      AO Sparta Považská Bystrica Zmluva č. 1/2017 o nájme nebytových priestorov pdf

      22.2.2017

      PSL, a.s. /Správca SOŠ strojnícka Zmluva o podnájme hnuteľného majetku č. 22/17/TEČ pdf

      1.4.2017

      Okresný úrad Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      12.4.2017

      Viliam Sobolič Zmluva o poskytovaní služieb pdf Odstúpenie od zmluvy dňa 18.10.2017 pdf

      19.4.2017

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-služba Mobilný internet 903847972 + Dodatok pdf

      19.5.2017

      MŠK s.r.o Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 55/2017 pdf

      26.5.2017

      MŠK s.r.o. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 56/2017 pdf

      26.5.2017

      1st class agency, s.r.o. Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 19. ročníka turnaja Mc Donald´s Cup 2016/2017 pdf

      16.6.2017

      IMREX s.r.o. Zmluva o dielo 06/2017 pdf

      13.7.2017

      Klub Powerjoga Zmluva č. 01/2017 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica pdf

      26.7.2017

        Dodatok č.1 pdf Dodatok č.2 pdf

      4.10.2017

      ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične na ZŠ Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici pdf

      14.9.2017

      ZŠ Nemocničná Zmluva o zebezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2017/2018 pdf

      25.9.2017

      Okresný úrad Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      11.10.2017

      JEMA, spol s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb pdf

      2.11.2017

      Fabuš-Stores s.r.o Dohoda o postúpení práv a povinností pdf

      10.11.2017

      Atletický oddiel Sparta PB Zmluva č. 2/2017 o nájme nebytových priestorov pdf

      14.11.2017

      Gymnázium Považská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 13/2017 pdf

      28.11.2017

      Mesto Považská Bystrica Zmluva o prevode dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Mesta Považská Bystrica pdf

      28.11.2017

      TROLAV s.r.o Zmluva o dielo č 01/ 2017 pdf

      29.11.2017

      HK 95 Považská Bystrica Zmluva č. 03/2017 o prenajatí ľadovej plochy pdf

      5.12.2017

      Stredoslovenská energetika a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pdf

      31.12.2017

           
      ZŠ Slovanská Pov. Bystrica Zmluva o nájme školskej telocvične ZŠ Slovanskápdf

      4.1.2018

      Okresný úrad Trenčín Zmluva o zebezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      12.1.2018

      AO Sparta Pov. Bystrica Zmluva č. 01/2018 o nájme nebytových priestorov pdf

      9.2.2018

      Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - 9103056337 pdf

      27.2.2018

      Slovenský plynárenský priemysel Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu - 9100093829 pdf

      27.2.2018

      Klub Powerjoga Zmluva č. 01/2018 o nájme priestorov Centra voľného času pdf

      2.3.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Poistná zmluva-Cestovné poistenie a asistenčné služby - na súťaž pdf

      7.3.2018

      Ing. Vladimír Dujsík - Chevmont Zmluva č. 2/2018 o využívaní priestorov CVČ pdf

      19.3.2018

      VÚB banka, a.s. Zmluva o bežnom účte Biznis aktiv pdf

      27.3.2018

      VÚB banka, a.s. Zmluva o bežnom účte Biznis premium pdf

      27.3.2018

      HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochypdf

      27.3.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby- na súťaž pdf

      9.4.2018

      osobnyudaj.sk s.r.o. Zmluva č. ZO/2018A14131-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa pdf

      12.4.2018

      Okresný úrad Trenčín Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      12.4.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby pdf

      16.4.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby pdf

      7.5.2018

      1st Class Agency Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 20. ročníka turnaja Mc Donald´s Cup 2017/2018 pdf

      11.5.2018

      osobnyudaj.sk s.r.o. Dohoda o zmene Zmluvy č. ZO/2018A14131-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa pdf

      11.6.2018

      MŠK Považská Bystrica a.s. Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 38/2018 pdf

      26.6.2018

      MŠK Považská Bystrica a.s. Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 39/2018 pdf

      26.6.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby tábor Leto s Hafkáčmi pdf

      26.6.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby tábor Leto s Hafkáčmi pdf

      26.6.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby na súťaž ME vo výrazových tancoch pdf

      26.6.2018

      Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre cesty a pobyt v tuzemsku-tábor kreativity pdf

      27.6.2018

      Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre cesty a pobyt v tuzemsku-offline tábor pdf

      28.6.2018

      Komunálna poisťovňa Poistná zmluva pre cesty a pobyt v tuzemsku - tvorivý tábor pdf

      28.6.2018

      Fabuš-Stores s.r.o. Dohoda o ukončení nájmu pdf

      29.6.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby pre Florbalový tábor pdf

      13.7.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčené služby tábor Túlavé topánky pdf

      17.8.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčené služby tábor Túlavé topánky pdf

      17.8.2018

      Allianz Slovenská poisťovňa Cestovné poistenie a asistenčné služby tábor Buď fit pdf

      23.8.2018

      ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania na ZŠ v šk. roku 2018/2019 pdf

      3.9.2018

      ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične na ZŠ Slovanská 1415/7 v Považskej Bystrici pdf

      13.9.2018

      AO Sparta Pov. Bystrica Zmluva č. 2/2018 o nájme nebytových priestorov pdf

      18.9.2018

      Mgr. Michal Ostrochovský Zmluva č. 3/2018 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica pdf

      2.10.2018

      Okresný úrad Trenčín Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      5.10.2018

      Krajský šachový zväz Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola školskej športovej súťaže žiakov základných škôl v okrese pdf

      15.10.2018

      Jozef Kostelanský práčovňa a čistiareň

      Zmluva o poskytovaní služieb (pranie a chemické čistenie bielizne) pdf

      16.10.2018

      Jablotron Slovakia s.r.o. Certifikát o poskytovaní služieb pdf

      19.11.2018

      HK ´ 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochy pdf

      19.11.2018

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb 0910625203 pdf

      21.11.2018

      Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911322508 pdf

      21.11.2018

      Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911288657 pdf

      21.11.2018

      Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911852002 pdf

      21.11.2018

      Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 0911887248 pdf

      21.11.2018

      Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb INT + TV + TP pdf

      29.11.2018

      Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 1P TP pdf

      29.11.2018

      Slovak Telekom Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb TV pdf

      29.11.2018

      SSE, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pdf

      29.11.2018

      Slovak Telekom Zmluva o poskytovaní verejných služieb-balík služieb pdf

      10.12.2018

           
      Klub Powerjoga Zmluva č. 10/2019 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica pdf

      2.1.2019

      Okresný úrad Trenčín Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      8.1.2019

      ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične pdf

      9.1.2019

      Gymnázium Považská Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov 01 /2019 pdf

      11.1.2019

      Mgr. Michal Ostrochovský Zmluva č. 01/2019 o využívaní priestorov CVČ Považská Bystrica pdf

      22.1.2019

      Atletický oddiel Sparta PB Zmluva č. 1/2019 o nájme nebytových priestorov pdf

      6.2.2019

      MŠK Považská Bystrica Zmluva č. 11 / 2019 o nájme pdf

      26.2.2019

      MŠK Považská Bystrica Zmluva č. 11/ 2019 o nájme pdf

      26.2.2019

      HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochy pdf

      28.2.2019

      Okresný úrad Trenčín Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      9.4.2019

      1st class agency, s.r.o. Zmluva o vyplatení Príspevku na realizáciu okresného kola 21. ročníka turnaja McDonald´s Cup 2018/2019 pdf

      16.5.2019

      OZ PŠaV Kolektívna zmluva pdf

      14.6.2019

      Allianz Cestovné poistenie a asistenčné služby-letný tábor pdf

      21.6.2019

      Periskop s.r.o Zmluva o poskytovaní služby-periskop pre riaditeľov škôl pdf

      21.6.2019

      Komunálna poisťovňa Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku-letný tábor pdf

      26.6.2019

      Allianz Cestovné poistenie a asistenčné služby-letný tábor pdf

      27.6.2019

      Allianz Cestovné poistenie a asistenčné služby- letný tábor pdf

      8.7.2019

      Komunálna poisťovňa Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku- letný tábor pdf

      10.7.2019

      Allianz Cestovné poistenie a asistenčné služby- letný tábor pdf

      16.7.2019

      Allianz Cestovné poistenie a asistenčné služby-letný tábor pdf

      30.7.2019

      ZŠ Nemocničná Zmluva o zabezpečení stravovania v školskej jedálni pdf

      3.9.2019

      ZŠ Slovanská Zmluva o nájme školskej telocvične pdf

      10.9.2019

      AO Sparta Považská Bystrica Zmluva č. 2 /2019 o nájme nebytových priestorov pdf

      12.9.2019

      ZŠ Stred Zmluva o nájme nebytových priestorov pdf

      12.9.2019

      OU Trenčín Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl pdf

      24.9.2019

      SSE a.s. Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku pdf

      10.10.2019

      Mesto Považská Bystrica Zmluva o prevode dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Mesta Považská Bystrica pdf

      21.10.2019

      Pavol Kapralčík Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely archivácie pdf

      23.10.2019

      Pavol Kapralčík Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí archivačných služieb pdf   Príloha č.1 pdf

      23.10.2019

      HK 95 Považská Bystrica Zmluva o prenajatí ľadovej plochy pdf

      6.11.2019

      IveS Zmulva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č.R 169/2019 pdf

      6.11.2019

      MŠK P. Bystrica Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 49/2019 pdf

      19.11.2019

       

      Zmluvy od 1.1.2020

      Zmluvy od 1.4.2022