• Novinky

      • Režimy OTP

      • Aktualizácia k 04.2.2022:

       Vážení rodičia a návštevníci CVČ, vzhľadom na zmenu školského semaforu Vám prinášame prehľad zmien a prosíme Vás o spoluprácu pri dodržiavaní režimov:

       Do 12 rokov a 2 mesiace

       Odporúčaný OTP režim *

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

        

        

       Od 12 rokov a 2 mesiace

       Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti OTP režim *

       Dospelí poslucháči OTP režim (neplatí samotest).

        

       *OTP režim - očkovaný, testovaný - školský samotest - Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom, prekonaný alebo na základe „Čestného vyhlásenia o pozitivite Ag samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie“