• Novinky

      • Výtvarná súťaž pre deti "Do sveta našich snov"

      • S TÉMOU: O ČOM SNÍVAM

       SÚŤAŽ JE ORGANIZOVANÁ V TROCH KATEGÓRIÁCH:

       1. kat. - deti MŠ

       2. kat. - žiaci I. stupňa ZŠ

       3. kat. - žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií-

       1. JEDNOTLIVCI-

       2. KATEGÓRIA KOLEKTÍVNYCH PRÁC

       TÉMA A ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE:

       V RUKÁCH DETÍ SA ŠTETCE A PASTELKY MENIA NA KÚZELNÉ PALIČKY.VÝTVARNÉ PRÁCE, BUDÚ ODRÁŽAŤ ČAROVNÉ SVETY DETSKÝCH PREDSTÁV.

       SÚŤAŽNÉ PRÁCE MUSIA BYŤ OZNAČENÉ NA ZADNEJ STRANE MENOM A PRIEZVISKOM DIEŤAŤA, VEKOM, ADRESOU MŠ, ZŠ,TECHNIKA A FORMÁT SÚ NEOBMEDZENÉ.PRÁCE DORUČTE ALEBO ZASIELAJTE NA ADRESU:

       Centrum voľného času, Ul. Lánska 2575/92, 01701 Považská Bystrica

       TERMÍN: do 30.11.2021