• Novinky

      • Novinky CVČ

      • Milí návštevníci webu CVČ, tu na stránke nájdete

       TLAČIVÁ Vyhlásenie o bezinfekčnosti

       POKYNY upravujúce podmienky CVČ vo veciach prevádzky a vnútorného režimu a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

       O stretnutiach krúžkov a záujmových útvarov budeme zákonných zástupcov informovať mailom/telefonicky/správou v skupine na Fb.