• Novinky

      • Domáce a školské kolá súťaží

      • K aktuálnej situácii a k súťažiam: školy môžu uskutočniť domáce a školské kolá za dodržania protiepidemiologických opatrení v termínoch stanovených platným Termínovníkom POPS.