• Súťaže a olympiády 2022/2023

     • POPS - PRIHLASOVANIE

     • Od tohto školského roka bude povinné prihlasovať žiakov na všetky kolá predmetových olympiád a súťaží elektronicky a to už od každého školského kola.

      • Predmetové olympiády a postupové súťaže
     • NEPREHLIADNITE informácie NIVAM

     • Všetky informácie k jednotlivým kolám POPS budú vydané formou metodicko-organizačných pokynov, resp. ich dodatkov na stránke NIVAM - Národný inštitút vzdelávania a mládeže https://nivam.sk/mladez/olympiady/

      Realizácia predmetových olympiád a súťaží v školskom roku 2022/2023 https://www.iuventa.sk/wp-content/uploads/2022/09/Realizacia-POS-v-sk.-roku-2022_2023__.pdf

       

      Prihlasovanie na súťaže
      Od tohto školského roka bude povinné prihlasovať žiakov na všetky kolá predmetových olympiád a súťaží elektronicky
      a to už od každého školského kola, teda aj na všetky súťaže, ktoré sa budú realizovať prezenčne. Prihlasovať žiakov
      bude učiteľ školy zodpovedný za danú súťaž prostredníctvom EduPage, cez modul súťaží a to do termínu stanoveného v
      metodicko-organizačných pokynoch (MOP)