• Jarné prázdniny s CVČ

   • Jarné prázdniny s CVČ
    • Jarné prázdniny s CVČ

    • 19.02.2024 08:41
    • Krúžky sa stretnú po prázdninách podľa rozvrhu.
     Pre všetky deti sme pripravili prázdninový program /členstvo v krúžkoch nebude podmienkou účasti/:

     Pripravili sme pestrú ponuku aktivít:
     19.2./Pondelok/ 9:00-12:00, poplatok: 5 €
     Športova streľba a Ringette zápas
     Športové dopoludnie zamerané na streľbu z laserových zbraní a priateľský zápas v Ringette
     Vhodné pre deti vo veku 7-13 rokov


     20.2./Utorok/ 9:00-12:00, poplatok: 5 €
     Eko deň
     Environmentálna výchova pre deti hravou formou, súťaže, hry (v triede a v prírode) a tvorivé aktivity (výroba hmyzieho hotela)
     Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


     21.2./Streda/9:00-12:00, poplatok: 5 €
     Jar v pohybe
     Športovo - zábavné aktivity a súťaže  pre deti
     Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


     22.2./Štvrtok/9:00-12:00, poplatok: 5 €
     Vedecký deň
     Vedecké experimenty pre deti, miešanie slizu, domáci bublifuk, elektronická stavebnica, kvízy a pracovné listy
     Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


     23.2/Piatok
     Sústredenie DFS Bystrinka
     - Nácvik folklórneho pásma
     Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma

     24.2./Sobota
     Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma

     25.2./Sobota
     Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma


     Prázdninové aktivity sú bez online registrácie vopred a bez rezervácie miesta vopred.
     Stačí prísť v určený čas na miesto:

     Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica

     Poplatok v sume 5.-€ sa uhrádza na mieste v hotovosti.

     Deťom treba do CVČ doniesť:
     prezúvky, desiatu a nápoj, preukaz poistenca, športové oblečenie podľa počasia, vyplnené tlačivo "Prihláška" zo stránky www.cvcpb.sk (čisté tlačivo dostanete aj ráno na vyplnenie v CVČ)
     TLAČIVO NÁJDETE TU: Prihláška.pdf


     Informácie telefonicky: 0911 288 657, 0911 852 002

     Prihlasovanie na ostatné aktivity (sústredenia) je pre členov krúžkov CVČ
     a riadi sa pokynmi vedúceho krúžku.
     Prosíme rodičov, aby dôkladne zvážili, či je zvolená prázdninová aktivita vhodná pre ich dieťa.
      
    •  

      

      

    • Naspäť na zoznam článkov