• Staňte sa fanúšikom CVČ na Facebooku, pošlite nám správu, zavolajte nám:

   • Pokyny a tlačivá k činnosti od 17.5.2021

   • Usmernenie riaditeľky CVČ pdf

    Pokyny riaditeľky CVČ pdf

    Vyhlásenie zamestnanca o bezinfekčnosti pdf

    Vyhlásenie návštevníka o bezinfekčnosti pdf

    Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti pdf

    Vyhlásenie o bezinfekčnosti dospelého žiaka pdf

  • Lorem ipsum...
    • Virtuálne CVČ:

    • odkaz na stránku s obsahom

  • Súťaže

   Pokyny a usmernenia k jednotlivým súťažným kolám v čase pandémie Covid-19
  • NOVINKY

    • Poďakovanie

    •  Ďakujeme 

     manželom Brossovým a firme SAMADA Považská Bystrica

     za zhotovené a inštalované ochranné kryty na radiátory vo veľkej sále CVČ.

   • Šach v CVČ