• LETO 2023

     • Všeobecné informácie

     • Ponuku prázdninovej činnosti na leto 2023 s presnými termínmi, poplatkami a zameraním táborov zverejníme na našej oficiálnej stránke www.cvcpb.sk

      Informácie k letnej činnosti CVČ získate aj telefonicky - na číslach uvedených na táborových plagátoch.

      Prihlásiť sa na letnú činnosť  je možné od 20. marca 2023, od 12:00 hod. cez online rezervačný systém na www.cvcpb.sk

      Odkaz na rezervačný systém je prístupný na stránke CVČ od  20. marca 2023 /od 12:00 hod./.

      V prípade problémov s pripojením na rezervačnú stránku volajte na čísla 0911 288 657, 0903 471 398 /pondelok až piatok v čase 8,00-17,00/.

      Každé dieťa prihlasuje na prázdninovú činnosť jeho zákonný zástupca a dieťa môže byť prihlásené najviac na dva tábory.  Na tri a viac táborov môže byť dieťa prihlásené len ako náhradník. O zmene v poradovníku náhradníkov budeme rodičov informovať. Poplatky za náhradnícke miesta sa uhrádzajú až po zmene v poradovníku. 

      Prázdninová činnosť je vhodná pre deti od 7 rokov a každé dieťa musí mať ukončený 1. ročník ZŠ (okrem tábora pre "predškolákov", ktorý je vhodný pre budúcich prvákov).

      Prihlasovanie na ostatné letné aktivity (sústredenia, súťaže ...) je pre deti z krúžkov CVČ a riadi sa pokynmi vedúceho akcie.

      Všeobecné informácie:

      Po úspešnej rezervácii miesta v rezervačnom systéme sa Vám otvorí stránka s tlačivom prihlášky a ďalšími pokynmi.

      Úhrada poplatkov za tábor:  pokyny k platbe sa Vám zobrazia na stránke po úspešnej online rezervácii miesta.

      Po prihlásení dieťaťa všetky zmeny do nástupu hláste pracovníkovi CVČ na kontakt uvedený na táborovom plagáte.

       

      Nástup na prázdninové leto s CVČ je denne od 7.30 do 8.00 hod v CVČ Lánska 2575/92.

       

      Činnosť trvá od 8.00 hod do 16.00 hod. O tomto čase si treba dieťa vyzdvihnúť, alebo po ukončení činnosti odíde samo (podľa uvedenia vo vyhlásení rodiča).

       

       

      Pri nástupe treba vedúcemu odovzdať: 

       

      1.        Vyhlásenie o bezinfekčnosti - (nesmie byť staršie ako 1 deň) - link na tlačivo Vám zašleme pred  táborom na Vami uvedenú e-mailovú adresu

      2.        Preukaz poistenca- kópia

       

      Vybavenie dieťaťa (podľa počasia)

      1.        Športové oblečenie a pevná obuv, šiltovka (klobúčik)

      2.        Pršiplášť alebo nepremokavá vetrovka s kapucňou (nie dáždnik!)

      3.        Prezúvky

      4.        Malý príručný ruksak a podpísaná fľaša z umelej hmoty s uzáverom

      5.        Písacie potreby, lep, pastelky, fixky a nožnice na tvorivé dielne

      6.        Papierové vreckovky

      7.        Malé (cestovné) balenie ručnej dezinfekcie

      8.        Ostatné vybavenie podľa programu konkrétnej aktivity (napríklad prilba na jazdenie na koni, plavky, osuška ...)

       

       

       

      Poznámky:

      -          Deti sú poistené všeobecnou poistkou

      -          Deťom nedávajte zbytočne veľa jedla a sladkostí, vhodnejšie je ovocie

      -          Obed je zabezpečený

      -          Nedovoľte deťom brať si cenné predmety (šperky, fotoaparáty, mobily a pod.) Za stratu takýchto predmetov CVČ nezodpovedá.

      -          V prípade odhlásenia zo zdravotných dôvodov (na základe lekárskeho potvrdenia) bude vrátený poplatok vo výške stravnej jednotky od nasledujúceho dňa.