• Virtuálne CVČ

      • Nauč sa šnúru a mostík

      • Pripravili sme si pre Mažoretky Bona - little kadet, kadet prípravka a kadet A krátku prezentáciu s gymanstickými prvkami: šnúra a mostík.

       Mazoretky_Bona_snura_a_mostik.pptx

      • Nauč sa rozštep a kotúľ vpred

      • Pripravili sme si pre Mažoretky Bona - little kadet, kadet prípravka a kadet A

       ďalšiu krátku prezentáciu: rozštep a kotúľ vpred.

       Mazoretky_Bona_rozstep_kotul.pptx

      • Nauč sa kotúľ vzad a stoj na rukách

      • Pripravili sme si pre Mažoretky Bona - little kadet, kadet prípravka a kadet A ďalšiu krátku prezentáciu s videami, pomocou ktorých sa naučia kotúľ vzad a stoj na rukách.

       Mazoretky_Bona_kotul_vzad__stoj_na_rukach.pptx

      • Nauč sa rondát a lastovičku

      • Pripravili sme si pre naše najmenšie kadetky krátku prezentácium, ktorá im pomôže naučiť sa rondát a lastovičku.

       Mazoretky_Bona_rondat__vahy.pptx

      • Pom - pom level

      • Pripravili sme si pre naše dievčatá krátku prezentáciu o leveloch pom - pom, aby sme si ozrejmili pravidlá mažoretkového športu.

       Levely_pom_pom.ppt

        

      • Nauč sa íčko a skoky

      • Pripravili sme si pre naše dievčatá krátku prezentáciu, vďaka ktorej sa naučia íčko a rôzne druhy skokov.

       Mazoretky_Bona_icko__skoky.pptx

      • Povinné prvky pom - pom

      • Pripravili sme si pre naše mažoretky krátku prezentáciu o povinných prvkoch náčinia pom - pom.

       Povinne_prvky_POM_POM.ppt

      • Poď si zacvičiť!

      • Pripravili sme si video s kondičkou pre naše juniorky a seniorky :) 

      • Hýb sa doma

      • Pripravili sme si video s rozcvičením pre naše najmenšie kadetky :)
       Tak poď hýb sa s nami aj doma :)

      • Rozohrej sa s nami!

      • Pripravili sme si pre naše kadetky krátke video s rozohriatim. Tak poď a zacvič si s nami!

      • Daj si do tela!

      • Pripravili sme si pre naše dievčatá video s kondičkou, ktorá je zameraná aj na posilňovanie tela. Tak poď a makaj!

      • Ponaťahuj sa s nami!

      • Pripravili sme si pre naše dievčatá video s rozcvičením, vďaka ktorému sa môžu poriadne ponaťahovať.

        

      • Gymnastika a akrobatika

      • Pripravili sme si pre naše dievčatá video s gymnastikou a akrobatikou. Tak poď a zacvič si s nami!

        

     • Pohybová výzva pre little kadet a kadetky

     • Aspoň 3x za týždeň!

       

      • Kondično posilňovacie cvičenia

      • Kondično posilňovacie cvičenia (FULL BODY WORKOUT) | Ako cvičiť doma - minimálne 3x týždenne- do kondície

      • Poznáte levely práce s náčiním pompom?

      • Vyskúšajte ktoré prvky zvládate...

      • Gymnastická rozcvička

      • ako na gymnastické cviky...


      • úloha pre kadetky

      • zvládnite v priebehu nasledujúceho týždňa tieto prvky práce s náčiním.
      • úloha pre juniorky a seniorky

      • zvládnite v priebehu nasledujúcich dvoch  týždňov tieto prvky práce s náčiním.


      • 2. Plank (doska)

      • Ako na to?

       • Ruky položte pod ramená alebo trochu ďalej od seba.
       • Stiahnite zadok.
       • Telo držte v jednej línii od hlavy až k pätám.
       • Stiahnite brucho.
       • Bradu nasmerujte smerom k hrudníku.
       • Fixujte pohľad na podlahu medzi ruky alebo za ne.

       Čo nerobiť?

       • Nenechajte zadok klesať, ani ho nedvíhajte.
       • Nedvíhajte hlavu.
       • Neprestávajte, keď trpíte. Dobre prevedený cvik musíte cítiť.

        

       Ak zo začiatku nevládzete držte pozíciu kratší čas.


       3.Mostík (Glute bridge)

       Ako na to?

       • Ľahnite si na chrbát.
       • Pokrčte kolená, chodidlá položte priamo na zem na šírku bokov, prsty nech smerujú dopredu.
       • Stiahnite brucho.
       • Zatlačte päty do zeme a zdvihnite boky z podlahy.

       Čo nerobiť?

       • Neprestávajte sťahovať svalstvo.
       • Nedvíhajte boky veľmi vysoko mimo neutrálnej polohy, aby ste neohrozili váš chrbát.      • 4.Pavúčie výpady (Spider lunges)

      • Ako na to?

       • Začnite v pozícii pre kľuk.
       • Zdvihnite pravú nohu a presuňte ju k pravej ruke z vonkajšej strany.
       • Položte chodidlo na zem.
       • Presuňte nohu naspäť do úvodnej pozície.
       • Opakujte na druhú stranu.
       • Dôraz by ste mali klásť na udržanie planku počas cvičenia.

       pavúčie výpady - 12 cvikov s vlastnou váhou

       Čo nerobiť?

       • Nedovoľte ramenám, aby sa vykláňali z pozície.
       • Dajte pozor na pokles bokov.

       5. Plank s dotykom ramena (Plank tap)

       Ako na to?

       • Začnite v plankovej (plank) pozícii.
       • Zľahka sa dotknite ľavou rukou pravého ramena.
       • Vráťte ruku naspäť.
       • Zopakujte rovnaký pohyb s druhou rukou na opačnú stranu.
       • Udržujte stabilnú pozíciu planku.

       Plank s dotykom ramena (Plank tap)

       Čo nerobiť?

       • Neprenášajte váhu počas dotyku ramena.


       6. Drep


       Ako na to?

       • Nohy uložte do pozície niekde medzi šírkou bokov a šírkou ramien.
       • Prsty na nohách vytočte podľa potreby, aby vám to umožnilo flexibilitu počas pohybu.
       • Hrudník udržujte vystretý.
       • Pozerajte sa dopredu a mierne nahor.
       • Uistite sa, že vaše kolená sú v jednej línii so špičkami.
       • Urobte drep tak nízko, ako vám to vaša flexibilita dovolí.

         drep - 12 cvikov s vlastnou váhou, ktoré vás dostanú do formy

        

       Čo nerobiť?

       • Nedovoľte kolenám, aby sa posúvali smerom dopredu.
       • Dajte pozor, aby kolená nesmerovali dovnútra.
       • Nedvíhajte päty zo zeme.
       • Neprenášajte váhu na špičky.

        


      • Pokračujeme - 12 cvikov s vlastnou váhou, ktoré vás dostanú do formy

      • 7. Výpad do strany (Side lunge)

       Ako na to?

       • Vystrite sa.
       • Preneste váhu na jednu nohu a pätu.
       • Choďte do výpadu do strany tak nízko, ako vám to vaša flexibilita dovolí.

       výpady do strany - 12 cvikov s vlastnou váhou

       Čo nerobiť?

       • Neprenášajte váhu na špičky.

       8. Drep s výskokom

       Ako na to?

       • Urobte podrep tak, aby ste mali stehná paralelné s podlahou.
       • Hrudník držte vystretý.
       • Ruky držte rovno pred sebou a pri výskoku ich tlačte dozadu.
       • Vyskočte tak vysoko, ako môžete.
       • Vydychujte počas výskoku.
       • Pristaňte zľahka.

       drep s výskokom - cvik 

       Čo nerobiť?

       • Neprenášajte váhu na špičky a nedovoľte kolenám, aby sa posúvali dopredu.

       9. Výpad s výskokom

       Ako na to?

       • Predné koleno dajte do 90° uhla.
       • Spravte výpad tak nízko, ako je to možné bez toho, aby sa zadné koleno dotklo zeme.
       • Trup udržujte vertikálne.
       • Váhu udržujte rozloženú medzi prednou a zadnou nohou.
       • Vyskočte pre výmenu nôh – predná noha pôjde dozadu a zadná dopredu.
       • Koordinujte ruky tak, že vpredu je opačná ruka ako noha.

       Výpad s výskokom - cvik

       Čo nerobiť?

       • Nedovoľte kolenu dotknúť sa podlahy.
       • Ak je tento cvik ťažký, tak skúste len základné výpady.

       10.  Mŕtvy ťah na jednej nohe (Single leg deadlift)

       Ako na to?

       • Chrbát držte rovný.
       • Stiahnite brucho.
       • Udržujte váhu rovnomerne rozloženú na nohe.
       • Zdvihnite jednu nohu vystretú za seba, špičkou smerujúc nadol počas toho, ako sa prehýbate smerom dopredu.
       • Nakloňte sa tak nízko, ako vám to umožňuje vaša flexibilita.
       • Ťahajte sa naspäť do stojacej polohy použitím hamstrigov.
       • Hlavu stále držte v neutrálnej polohe.

       Mŕtvy ťah na jednej nohe (Single leg deadlift)

       Čo nerobiť?

       • Nedotýkajte sa podlahy prstami, spôsobí to zaoblenie chrbta. Namiesto toho sa sústreďte na to, aby ste ho udržovali vystretý.
       • Nevymieňajte nohy po každom opakovaní, stačí medzi jednotlivými sériami.

       11.  Obrátený výpad (Reverse lunge)

       Ako na to?

       • Začnite v stoji.
       • Spravte úkrok dozadu a predné koleno držte v uhle 90°.
       • Hrudník držte rovný.
       • Váhu rozložte medzi prednú a zadnú nohu.
       • Dovoľte zadnému kolenu, aby sa jemne dotklo podlahy.
       • Tlačte sa cez prednú pätu počas návratu do stoja.
       • Koordinujte ruky tak, že vpredu je opačná ruka ako noha.

       Obrátený výpad (Reverse lunge)

        
       Čo nerobiť?

       • Neprenášajte váhu na špičky a nedovoľte kolenám, aby sa presúvali ponad špičku.
       • Dávajte pozor, aby predné koleno nesmerovalo dovnútra.

       12. Walkout

       Ako na to?

       • Nohy sa snažte držať čo najviac vystreté tak, ako vám to dovoľuje vaša flexibilita.
       • Chrbát držte rovno.
       • Prehnite sa v páse a položte ruky na zem pred seba.
       • Držte brucho stiahnuté a kráčajte rukami dopredu, kým sa nedostanete do plankovej pozície, a následne naspäť a do stojacej pozície.
       • Tlačte boky boky tak vysoko, ako je to možné a päty tlačte do zeme počas chôdze rukami nazad.

       Walkout - 12 cvikov s vlastnou váhou

       Čo nerobiť?

       • Nevykonávajte kľuk.
       • Nedovoľte bokom klesnúť pod neutrálnu pozíciu a nekolíšte sa zo strany na stranu.
       • Ramená nedvíhajte k ušiam.

       Ak sa neviete dotknúť zeme, ľahším variantom je jemné pokrčenie kolien. Po čase však zdokonalíte svoju flexibilitu, a tento cvik budete vykonávať s vystretými nohami bez problémov.

        

      • Nauč sa...

      • PIROUETTE

      • Ako urobiť pirouette

      • Ako si spevniť postavu

      • 10 účinných cvikov