• Virtuálne CVČ

      • Vitajte

      • 1. Hláska v slove

      • Vitajte

      • Spájanie hlások do slov 2.časť

      • Slová na domáci tréning: BUK, MAK, LOS, KEL, ROK, VAK, MOC, DYM.

      • Vitajte

      • Spájanie hlások do slov

      • Vitajte

      • Reč a príprava detí do školy

      • Vitajte

      • Určovanie hlásky - 2.časť

      • Vitajte

      • Oromotorika