• Virtuálne CVČ

      • Bicykel


      • Dopravné ihrisko

      • Zuzka, Pali a deti zavítajú na dopravné ihrisko, kde sa stretnú s kolegom policajtom, ktorý im vysvetlí načo dopravné ihrisko slúži a čo všetko sa dá na ňom robiť!

      • CHODEC

      • Čo potrebuje vedieť chodec?

      • Cyklista

      • Čo má vedieť cyklista?

        

      • Križovatka

      • Čo by sme mali vedieť o križovatkách ?

      • Kruhový objazd

      • Kto má prednosť na kruhovom objazde?

      • Vodorovné dopravné značky

      • DOPRAVNÉ ZNAČKY- vodorovné dopravné značky

      • Zvislé dopravné značky

      • DOPRAVNÉ ZNAČKY- zvislé dopravné značky

      • Pozemná komunikácia CESTA

      • CESTA
      • Semafor

      • Riadenie premávky semaforom

      • DOPRAVNÉ ZARIADENIA

      • Dopravné zariadenia