• Virtuálne CVČ

      • Tancuj, tancuj, vykrúcaj

      • Milé deti, tancujeme jednokročku.....

      • Hra s rytmom

      • Zober farebné papiere, citróny, vrchnáčiky a poďme na to....

      • Zvyky na Katarínu

      • V ľudových predstavách je to prvý stridží deň .surprise

      • Základy slovenského folklóru

      • Opakujeme pérovanie, jednokročku, dvojkročku....smiley

      • Vianočné rozprávanie

      • Deti pozrite si rozprávku o svätej Barbore.

      • Ako to bolo kedysi...

      • Vystúpenie plné vianočných zvykov, pesničiek, kolied, tanca...smileyyes

      • Koleda

       Prišli sme vám zaspievať,

       zdravia, šťastia vinšovať.

       Nech sa vám vždy dobre darí

       a nech vás obídu čary.

       Na tieto vianočné sviatky,

       vinšujeme život sladký.

       Dajte, že nám dajte,

       čo nám máte dať,

       lebo nás budú nohy oziabať.