• Jarné prázdniny s CVČ

     • Jarné prázdniny s CVČ
     • Jarné prázdniny s CVČ

     • 19.02.2024 08:41
     • Krúžky sa stretnú po prázdninách podľa rozvrhu.
      Pre všetky deti sme pripravili prázdninový program /členstvo v krúžkoch nebude podmienkou účasti/:

      Pripravili sme pestrú ponuku aktivít:
      19.2./Pondelok/ 9:00-12:00, poplatok: 5 €
      Športova streľba a Ringette zápas
      Športové dopoludnie zamerané na streľbu z laserových zbraní a priateľský zápas v Ringette
      Vhodné pre deti vo veku 7-13 rokov


      20.2./Utorok/ 9:00-12:00, poplatok: 5 €
      Eko deň
      Environmentálna výchova pre deti hravou formou, súťaže, hry (v triede a v prírode) a tvorivé aktivity (výroba hmyzieho hotela)
      Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


      21.2./Streda/9:00-12:00, poplatok: 5 €
      Jar v pohybe
      Športovo - zábavné aktivity a súťaže  pre deti
      Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


      22.2./Štvrtok/9:00-12:00, poplatok: 5 €
      Vedecký deň
      Vedecké experimenty pre deti, miešanie slizu, domáci bublifuk, elektronická stavebnica, kvízy a pracovné listy
      Vhodné pre žiakov 1.stupňa ZŠ


      23.2/Piatok
      Sústredenie DFS Bystrinka
      - Nácvik folklórneho pásma
      Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma

      24.2./Sobota
      Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma

      25.2./Sobota
      Sústredenie FS Bystričan  - Nácvik folklórneho pásma


      Prázdninové aktivity sú bez online registrácie vopred a bez rezervácie miesta vopred.
      Stačí prísť v určený čas na miesto:

      Centrum voľného času, Lánska 2575/92, Považská Bystrica

      Poplatok v sume 5.-€ sa uhrádza na mieste v hotovosti.

      Deťom treba do CVČ doniesť:
      prezúvky, desiatu a nápoj, preukaz poistenca, športové oblečenie podľa počasia, vyplnené tlačivo "Prihláška" zo stránky www.cvcpb.sk (čisté tlačivo dostanete aj ráno na vyplnenie v CVČ)
      TLAČIVO NÁJDETE TU: Prihláška.pdf


      Informácie telefonicky: 0911 288 657, 0911 852 002

      Prihlasovanie na ostatné aktivity (sústredenia) je pre členov krúžkov CVČ
      a riadi sa pokynmi vedúceho krúžku.
      Prosíme rodičov, aby dôkladne zvážili, či je zvolená prázdninová aktivita vhodná pre ich dieťa.
       
     • viac