• Informácie

     • Tábory

     • Prihlásiť sa na letnú činnosť – tábory je možné  PO JARNÝCH PRÁZDNINÁCH (presný dátum nájdete v dostatočnom predstihu na stránke CVČ, facebooku CVČ a v médiách)  v priestoroch CVČ,  ul. Lánska 2575/92 v čase od 13.00 – 18.00 hod u pedagogického dozoru.

      Každé dieťa prihlasuje na letnú činnosť jeho zákonný zástupca a dieťa môže byť prihlásené najviac na dva tábory.

      Úhrada poplatkov za letný tábor poukazom na účet CVČ alebo prevodom na účet CVČ:

      Bankové spojenie: VÚB  - Č. účtu : SK 37 0200 0000 0017 0683 8053 BIC: SUBASKBX

      Prihlasovanie na ostatné letné aktivity (sústredenia, súťaže ...) je pre deti z krúžkov CVČ a riadi sa pokynmi vedúceho akcie.

      Všeobecné informácie:

      Prihlášky na tábor treba priniesť osobne do 14 dní od prihlásenia, s dokladom o zaplatení.

      Po prihlásení dieťaťa na tábor všetky zmeny do nástupu na tábor hláste pracovníkovi CVČ na číslo tel. 0911852002, 0911887248.

      Nástup na prázdninové aktivity je denne od 7.30 do 8.00 hod v CVČ Lánska.

      Činnosť trvá od 8.00 hod do 16.00 hod. O tomto čase si treba dieťa vyzdvihnúť, alebo po ukončení činnosti odíde samo ( podľa uvedenia vo vyhlásení rodiča).

      Pri nástupe do tábora treba vedúcemu odovzdať:

      1)        Vyhlásenie

      2)        Preukaz poistenca-kópia

      Vybavenie dieťaťa (podľa počasia)

      1.        Športové oblečenie a pevná obuv, šiltovka (klobúčik)

      2.        Pršiplášť alebo nepremokavá vetrovka s kapucňou (nie dáždnik!)

      3.        Prezuvky

      4.        Malý príručný ruksak a podpísaná fľaša z umelej hmoty s uzáverom

      5.        Písacie potreby, lep, pastelky, fixky a nožnice pre tvorivý tábor

      6.        Papierové vreckovky

      7.        Rúško (+ 1 náhradné)

      8.        Malé (cestovné) balenie ručnej dezinfekcie

      9.        Ostatné veci podľa konkrétneho tábora (napríklad prilba na jazdenie na koni ...)

      Poznámky:

      -          Deti sú poistené všeobecnou poistkou pre účastníkov táborov

      -          Deťom nedávajte zbytočne veľa jedla a sladkostí, vhodnejšie je ovocie

      -          Obed je zabezpečený, deťom dajte len desiatu a nápoj

      -          Nedovoľte deťom brať na tábor cenné predmety (šperky, fotoaparáty, mobily, nožíky a pod.) Za stratu takýchto predmetov vedúci tábora nezodpovedá.

      -          V prípade odhlásenia dieťaťa najneskôr do 15.6. bude poplatok vrátený v plnej výške. V prípade neskoršieho odhlásenia zo zdravotných dôvodov (na základe lekárskeho potvrdenia) bude vrátený poplatok vo výške stravnej jednotky od nasledujúceho dňa.