• Súťaže a olympiády 2021/2022

     • Komisie

     • porotcovia pdf

      • Predmetové olympiády a postupové súťaže
      • Biologická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

        

      • Dejepisná olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Fyzikálna olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Geografická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Chemická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Matematická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

       Tlačivo "Prehľad o riešení úloh školského kola" na stiahnutie: .doc

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • - pokyny, propozície, tlačivá

        V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými nižšie.

      • Olympiáda v nemeckom jazyku

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Pytagoriáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.

      • Technická olympiáda

      • - pokyny, propozície, tlačivá

       V školskom roku 2021/2022 budú jednotlivé súťažné kolá prebiehať v súlade s usmerneniami uvedenými na stránke IUVENTA.