• Súťaže a olympiády 2020/2021

      • Športové súťaže

      • http://www.skolskysport.sk/

       Na základe rozhodnutia ministra nemožno uskutočniť školské športové súťaže:

       Rozhodnutie ministra : Bratislava 11.októbra 2020

       Číslo: 2020/17294:1-A1810

       i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa§ 28 ods. 16,§ 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä

       1. výlety a exkurzie

       2. športové výcviky a školské športové súťaže

       3. pobytyv škole v prírode a aktivity školy v prírode,

       4. kurzy na ochranu života a zdravia

       5. kurzy pohybových aktivít v prírode,

       6. saunovanie

       7. dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

       Do termín ukončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.