• Letné tábory 2021

     • Všeobecné informácie

     • Ponuku letných táborov 2021 s presnými termínmi, poplatkami a zameraním činnosti zverejníme na našej oficiálnej stránke www.cvcpb.sk 

      Informácie k letnej činnosti CVČ získate aj telefonicky na číslach: 0911 288 657, 0903 471 398 /pondelok až piatok v čase 8,00-17,00/.

      Prihlásiť sa na letnú činnosť  je možné od 8.4.2021, od 12:00 hod. Vzhľadom na prísne opatrenia a zákaz vychádzania sa nemôžeme s Vami osobne stretnúť v CVČ a rezervovať miesta obvyklým spôsobom. Rezervácie sú teraz možné cez online rezervačný systém na www.cvcpb.sk

      Odkaz na rezervačný systém je prístupný na stránke CVČ od 8.4.2021 /od 12:00 hod./. V prípade problémov pri rezervácii, v prípade poruchy internetovej siete a pri problémoch s pripojením na stránku volajte na čísla 0911 288 657, 0903 471 398 /pondelok až piatok v čase 8,00-17,00/.

      Každé dieťa prihlasuje na letnú činnosť jeho zákonný zástupca a dieťa môže byť prihlásené najviac na dva tábory. Na tri a viac táborov môže byť dieťa prihlásené len ako náhradník. O zmene v poradovníku náhradníkov budeme rodičov informovať. Za náhradnícke miesta sa poplatky uhrádzajú až po zmene v poradovníku. 

      Tábory sú vhodné pre deti od 7 rokov a každé dieťa musí mať ukončený 1. ročník ZŠ.

      Prihlasovanie na ostatné letné aktivity (sústredenia, súťaže ...) je pre deti z krúžkov CVČ a riadi sa pokynmi vedúceho akcie.

      Všeobecné informácie:

      Po úspešnej rezervácii miesta v rezervačnom systéme sa Vám otvorí stránka s tlačivom prihlášky, vyhlásením a ďalšími pokynmi. Pokiaľ nastanú technické problémy a rezervačný systém Vás presmeruje na stránku Edupage, máte rezerváciu úspešnú. Prihlášku a pokyny Vám v tom prípade pošleme na mail.

      Úhrada poplatkov za letný tábor: pokyny k platbe sa Vám zobrazia na stránke po úspešnej rezervácii miesta v tábore, alebo Vám ich pošleme na mail.

      Po prihlásení dieťaťa všetky zmeny do nástupu na tábor hláste pracovníkovi CVČ na číslo tel. 0911 852 002, 0911 887 248.

      Nástup na prázdninové aktivity je denne od 7.30 do 8.00 hod v CVČ Lánska 2575/92.

      Činnosť trvá od 8.00 hod do 16.00 hod. O tomto čase si treba dieťa vyzdvihnúť, alebo po ukončení činnosti odíde samo ( podľa uvedenia vo vyhlásení rodiča).

      Pri nástupe do tábora treba vedúcemu odovzdať: 

      1.        Vyhlásenie

      2.        Preukaz poistenca-kópia

      Vybavenie dieťaťa (podľa počasia)

      1.        Športové oblečenie a pevná obuv, šiltovka (klobúčik)

      2.        Pršiplášť alebo nepremokavá vetrovka s kapucňou (nie dáždnik!)

      3.        Prezúvky

      4.        Malý príručný ruksak a podpísaná fľaša z umelej hmoty s uzáverom

      5.        Písacie potreby, lep, pastelky, fixky a nožnice na tvorivé dielne

      6.        Papierové vreckovky

      7.        Rúško (+ 1 náhradné)

      8.        Malé (cestovné) balenie ručnej dezinfekcie

      9.        Ostatné vybavenie podľa programu konkrétneho tábora (napríklad prilba na jazdenie na koni ...)

      Poznámky:

      -          Deti sú poistené všeobecnou poistkou pre účastníkov táborov

      -          Deťom nedávajte zbytočne veľa jedla a sladkostí, vhodnejšie je ovocie

      -          Obed je zabezpečený, deťom dajte len desiatu a nápoj

      -          Nedovoľte deťom brať na tábor cenné predmety (šperky, fotoaparáty, mobily, nožíky a pod.) Za stratu takýchto predmetov vedúci tábora nezodpovedá.

      -          V prípade odhlásenia dieťaťa najneskôr do 15.6.2021 bude poplatok vrátený v plnej výške (v prípade júlových táborov).  V prípade odhlásenia dieťaťa najneskôr do 15.7.2021 bude poplatok vrátený v plnej výške (v prípade augustových táborov).  V prípade neskoršieho odhlásenia zo zdravotných dôvodov (na základe lekárskeho potvrdenia) bude vrátený poplatok vo výške stravnej jednotky od nasledujúceho dňa.

      Organizátor si vyhradzuje právo doplnenia alebo zmeny podmienok účasti detí na letnej činnosti v závislosti od aktuálnych protipandemických opatrení.